Skip to main content

Kako se pravilno piše Avio-prevoznik ili avio prevoznik

Kako se piše Avio-prevoznik

  Piše se avio-prevoznik. Prefiksoid avio-, koji znači avionski, vazduhoplovni, piše se sa crticom: avio-gorivo, avio-karta, avio-kompanija, avio-mehaničar, avio-miting, avio-modelar, avio-saobraćaj, avio-transport itd.


Avganistan ili Afganistan   Piše se Avganistan. Avganistan, Avganistanac, avganistanski jedini su uobič...
Avio-prevoznik ili avio prevoznik   Piše se avio-prevoznik. Prefiksoid avio-, koji znači avionski, vazduhoplovn...
Avanturistkinja ili avanturiskinja   Piše se avanturistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na ...