Skip to main content

Kako se pravilno piše Bogohuljenje ili bogohulenje

Kako se piše Bogohuljenje

  Piše se bogohuljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje. Bogohuljenje je imenica nastala od glagola bogohuliti.


Bog ili bog   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Bog, piše se kad se odnos...
Božiji ili božji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev božji. Prid...
Bogzna ili bog zna   Piše se i jedno i drugo. Prilog bogzna, koji znači naročito, osobito, piše ...
Božić Bata ili božić bata   Piše se Božić Bata. Vlastita imena iz sveta mašte, književnih dela, filmova...
Bojica ili boica   Piše se bojica. Suglasnik j se piše u grupama vokala kada se i nađe na drug...
Bojazan ili bojaznost   Piše se i jedno i drugo. Imenica bojazan znači zebnja, strepnja, strah, pri...