Skip to main content

Kako se pravilno piše Bruklinski ili bruklinški

Kako se piše Bruklinski

  Piše se bruklinski. Pridevi od prilagođenih stranih imena sa završetkom n, r, s ili z po pravilu imaju nastavak -ski: dablinski (od Dablin), japanski (od Japan), katarski (od Katar), madagaskarski (od Madagaskar), teksaski (od Teksas), tuniski (od Tunis), pariski (od Pariz), širaski (od Širaz) i sl. Postoje i malobrojni izuzeci od tog pravila, npr. Vels – velški.


Brusthalter ili brushalter   Piše se brusthalter. Ta imenica, kojom se označava deo ženskog donjeg veša,...
Bruklinski ili bruklinški   Piše se bruklinski. Pridevi od prilagođenih stranih imena sa završetkom n, ...
Brojci ili brojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice brojka glase br...
Bratov ili bratovljev   Pravilno je i jedno i drugo. Prisvojni pridev od imenice brat ima dva podje...
Brže-bolje ili brže bolje   Piše se brže-bolje. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: danas-sutra, gore...
Branki ili Branci   Piše se Branki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokat...