Skip to main content

Kako se pravilno piše Bruto plata ili bruto-plata

Kako se piše Bruto plata

  Piše se bruto plata. Dvočlani spojevi posebnih reči čiji je prvi član nepromenljiva reč (najčešće stranog porekla), koja se shvata kao pridev, pišu se odvojeno: bruto masa, deluks apartman, drap bluza, fer igra, gala ručak, instant obrok, neto masa, neto plata, pepito materijal, portabl mašina, solo pevanje itd.


Brusthalter ili brushalter   Piše se brusthalter. Ta imenica, kojom se označava deo ženskog donjeg veša,...
Bruklinski ili bruklinški   Piše se bruklinski. Pridevi od prilagođenih stranih imena sa završetkom n, ...
Brojci ili brojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice brojka glase br...
Bratov ili bratovljev   Pravilno je i jedno i drugo. Prisvojni pridev od imenice brat ima dva podje...
Brže-bolje ili brže bolje   Piše se brže-bolje. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: danas-sutra, gore...
Branki ili Branci   Piše se Branki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokat...