Skip to main content

Kako se pravilno piše Dan de ili dan de

Kako se piše Dan de

  Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Dan de, piše se kad se odnosi na dan planiran za otvaranje fronta u Normandiji (6. jun 1944). Malim početnim slovom, dan de, piše se kad se upotrebljava u opštem značenju presudan dan, dan konačne odluke i sl.


Dabogda ili da bogda   Piše se dabogda. To je rečca za isticanje pri iskazivanju želje, kletve i s...
Dabl ju ili dabl ve   Pravilno je i jedno i drugo. Dabl ju, naziv za latiničko slovo W , danas je...
Danki ili Danci   Piše se Danki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokati...
Dali ili da li   Piše se i jedno i drugo. Dali, radni pridev od glagola dati, piše se spojen...
Danas-sutra ili danas sutra   Piše se danas-sutra. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, gore...
Daničin ili Danicin   Piše se Daničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...