Skip to main content

Kako se pravilno piše Dijeta ili dieta

Kako se piše Dijeta

  Piše se dijeta. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-e, i-u (osim na prepoznatljivom spoju složenih reči): akademija, avijacija, armija, klijent, linija, medijapan, pijedestal, pijuk, podijum, radijus, rivijera, televizija, trijumf itd.


Diskutovati o (nečemu) ili diskutovati (nešto)   Piše se diskutovati o . Glagol diskutovati znači „raspravljati o nekom pita...
Dijeta ili dieta   Piše se dijeta. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-e...
Dibidus ili dibiduz   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Dipl. inž. ili dipl. ing.   Piše se dipl. inž. U „Pravilniku o listi stručnih, akademskih i naučnih naz...
Dirci ili dirki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dirka glase dir...
Dinosaur ili dinosaurus   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu dinosaur. ...