Skip to main content

Kako se pravilno piše Fen ili fem

Kako se piše Fen

  Piše se fen. Taj električni aparat za sušenje kose dobio je naziv po istoimenom toplom suvom vetru koji u proleće duva na području Alpa (nemački Föhn).


Fen ili fem   Piše se fen. Taj električni aparat za sušenje kose dobio je naziv po istoim...
Fer-plej ili fer plej   Piše se fer-plej. To je polusloženica od engleskih reči fair i play . Kad...