Skip to main content

Kako se pravilno piše Fer-plej ili fer plej

Kako se piše Fer-plej

  Piše se fer-plej. To je polusloženica od engleskih reči fair (pravedan, pošten, ispravan) i play (igra). Kada je fer nepromenljivi pridev, piše se odvojeno: fer igra, fer odnos, fer postupak itd. Kao prilog, takođe se piše odvojeno: igrali su fer, postupio je fer, to nije fer i sl.


Fen ili fem   Piše se fen. Taj električni aparat za sušenje kose dobio je naziv po istoim...
Fer-plej ili fer plej   Piše se fer-plej. To je polusloženica od engleskih reči fair i play . Kad...