Skip to main content

Kako se pravilno piše Folkloristkinja ili folkloriskinja

Kako se piše Folkloristkinja

  Piše se folkloristkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kinja dolazi do odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. ne vrši se uprošćavanje suglasničkih grupa radi lakšeg izgovora tih reči: čelistkinja, džudistkinja, finalistkinja, karatistkinja, pijanistkinja, solistkinja, šahistkinja, violinistkinja itd.


Fotoćelija ili foto-ćelija   Piše se fotoćelija. Prefiksoid foto- piše se spojeno kad znači svetlosni: f...
Foto-aparat ili foto aparat   Piše se foto-aparat. Prefiksoid foto- piše se sa crticom kad znači fotograf...
Fotosinteza ili foto-sinteza   Piše se fotosinteza. Prefiksoid foto- piše se spojeno kad znači svetlosni: ...
Fonem ili fonema   Pravilno je i jedno i drugo. Fonem je imenica muškog roda, a fonema imenica...
Folkloristkinja ili folkloriskinja   Piše se folkloristkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na ...