Skip to main content

Kako se pravilno piše Foto-aparat ili foto aparat

Kako se piše Foto-aparat

  Piše se foto-aparat. Prefiksoid foto- piše se sa crticom kad znači fotografski: foto-finiš, foto-izložba, foto-kopirnica, foto-model, foto-montaža, foto-reportaža, foto-reporter, foto-robot itd. Izuzetak su spojevi sa foto- kod kojih je drugi deo nesamostalan: fotograf, fotografija, fototeka, fototipija itd. Pri udvajanju piše se odvojeno: slikarski i foto modeli.


Fotoćelija ili foto-ćelija   Piše se fotoćelija. Prefiksoid foto- piše se spojeno kad znači svetlosni: f...
Foto-aparat ili foto aparat   Piše se foto-aparat. Prefiksoid foto- piše se sa crticom kad znači fotograf...
Fotosinteza ili foto-sinteza   Piše se fotosinteza. Prefiksoid foto- piše se spojeno kad znači svetlosni: ...
Fonem ili fonema   Pravilno je i jedno i drugo. Fonem je imenica muškog roda, a fonema imenica...
Folkloristkinja ili folkloriskinja   Piše se folkloristkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na ...