Skip to main content

Kako se pravilno piše Fruškogorski ili fruško-gorski

Kako se piše Fruškogorski

  Piše se fruškogorski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se spojeno: istočnonemački, južnokorejski, latinoamerički, novosadski, zapadnoevropski itd.


Fraza ili frazem   Piše se i jedno i drugo. Fraza je, u lingvističkom smislu, jezička jedinica...
Fresci ili freski   Piše se fresci. Dativ i lokativ jednine od imenice freska glase fresci. U t...
Frankenštajn ili Frankeštajn   Piše se Frankenštajn. Po naslovu naučnofantastičnog romana engleske književ...
Frekvencija ili frekfencija   Piše se frekvencija. Od latinskog frequentia, što znači učestalost, često p...
Fruškogorski ili fruško-gorski   Piše se fruškogorski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih ...
Frekvenca ili frekvencija   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu frekvencija...