Skip to main content

Kako se pravilno piše Gledalac ili gledaoc

Kako se piše Gledalac

  Piše se gledalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (mislilac, obožavalac, podnosilac itd.). Gledalac je imenica nastala od glagola gledati. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – gledalac; gledaoci • gen. – gledaoca; gledalaca • dat. – gledaocu; gledaocima • ak. – gledaoca; gledaoce • vok. – gledaoče; gledaoci • instr. – gledaocem; gledaocima • lok. – gledaocu; gledaocima


Glatka ili gladka   Piše se glatka. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ....
Gluh ili gluv   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Kompara...
Gledati televiziju ili gledati televizor   Piše se i jedno i drugo. Izraz gledati televiziju upotrebljava se u značenj...
Gledalac ili gledaoc   Piše se gledalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Glumičin ili glumicin   Piše se glumičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Glađi ili glatkiji   Pravilno je i jedno i drugo. Komparativ od prideva gladak glasi glađi ili ...