Skip to main content

Kako se pravilno piše Gluh ili gluv

Kako se piše Gluh

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Komparativ od prideva gluh je gluši, a superlativ najgluši. Komparativ od prideva gluv je gluvlji, a superlativ najgluvlji.


Glatka ili gladka   Piše se glatka. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ....
Gluh ili gluv   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Kompara...
Gledati televiziju ili gledati televizor   Piše se i jedno i drugo. Izraz gledati televiziju upotrebljava se u značenj...
Gledalac ili gledaoc   Piše se gledalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Glumičin ili glumicin   Piše se glumičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Glađi ili glatkiji   Pravilno je i jedno i drugo. Komparativ od prideva gladak glasi glađi ili ...