Skip to main content

Kako se pravilno piše Gubici ili gubitci

Kako se piše Gubici

  Piše se gubici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – gubitak; gubici • gen. – gubitka; gubitaka • dat. – gubitku; gubicima • ak. – gubitak; gubitke • vok. – gubitak; gubici • instr. – gubitkom; gubicima • lok. – gubitku; gubicima


Gušći ili gustiji   Piše se gušći. Komparativ prideva gust je gušći, a superlativ najgušći. ...
Guščiji ili guščji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev guščiji. Pr...
Gubici ili gubitci   Piše se gubici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...
Guljenje ili gulenje   Piše se guljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...