Skip to main content

Kako se pravilno piše Gušći ili gustiji

Kako se piše Gušći

  Piše se gušći. Komparativ prideva gust je gušći, a superlativ najgušći.


Gušći ili gustiji   Piše se gušći. Komparativ prideva gust je gušći, a superlativ najgušći. ...
Guščiji ili guščji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev guščiji. Pr...
Gubici ili gubitci   Piše se gubici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...
Guljenje ili gulenje   Piše se guljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...