Skip to main content

Kako se pravilno piše Hajci ili hajki

Kako se piše Hajci

  Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice hajka glase hajci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Genitiv množine glasi hajki.


Had ili had   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Had, piše se kao ime boga...
Hajci ili hajki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice hajka glase haj...
Harakiri ili harikiri   Piše se harakiri. To je složenica od japanskih reči hara i kiri . ...
Halejeva kometa ili halejeva kometa   Piše se Halejeva kometa. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...
Harfistkinja ili harfiskinja   Piše se harfistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -ki...
Haber ili aber   Piše se haber. Od turskog haber, što znači glas, glasina, vest. ...