Skip to main content

Kako se pravilno piše Hrčci ili hrčkovi

Kako se piše Hrčci

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice hrčak je hrčci (hrčci-hrčaka-hrčcima-hrčke-hrčci-hrčcima-hrčcima) ili hrčkovi (hrčkovi-hrčkova-hrčkovima-hrčkove-hrčkovi-hrčkovima-hrčkovima).


Hristos vaskrse ili Hristos voskrese   Pravilno je i jedno i drugo. Prvi oblik je srpskoslovenski, a drugi ruskosl...
Hromosom ili hromozom   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica hromozom. ...
Hren ili ren   Pravilno je i jedno i drugo. Drugi oblik je uobičajen, ali je bolje upotreb...
Hrčući ili hrkajući   Piše se hrčući. Glagolski prilog sadašnji od glagola hrkati glasi hrčući. G...
Hrčci ili hrčkovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice hrčak je hrčci ili hrčkovi...
Hrist ili Hristos   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Hristos. I...