Skip to main content

Kako se pravilno piše Hrist ili Hristos

Kako se piše Hrist

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Hristos. Imenica Hristos samo u nominativu jednine čuva grčki nastavak -os, dok je u ostalim padežima pravilno samo Hrista, Hristu itd. (pogrešno je Hristosa, Hristosu itd.). Pridev je Hristov. Nominativ Hrist nije gramatički nepravilan, ali nije uobičajen u pravoslavnoj tradiciji.


Hristos vaskrse ili Hristos voskrese   Pravilno je i jedno i drugo. Prvi oblik je srpskoslovenski, a drugi ruskosl...
Hromosom ili hromozom   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica hromozom. ...
Hren ili ren   Pravilno je i jedno i drugo. Drugi oblik je uobičajen, ali je bolje upotreb...
Hrčući ili hrkajući   Piše se hrčući. Glagolski prilog sadašnji od glagola hrkati glasi hrčući. G...
Hrčci ili hrčkovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice hrčak je hrčci ili hrčkovi...
Hrist ili Hristos   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Hristos. I...