Skip to main content

Kako se pravilno piše Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon

  Piše se Hukov zakon. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov, -ev, -in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Ahilova peta, Damoklov mač, Faradejev kavez, Njutnovi zakoni, Pančićeva omorika, Pandorina kutija, Potemkinova sela, Sizifov posao, Tantalove muke, Voltin luk itd.


Huljenje ili hulenje   Piše se huljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Hukov zakon ili hukov zakon   Piše se Hukov zakon. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od v...