Skip to main content

Kako se pravilno piše Huljenje ili hulenje

Kako se piše Huljenje

  Piše se huljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje. Huljenje je imenica nastala od glagola huliti.


Huljenje ili hulenje   Piše se huljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Hukov zakon ili hukov zakon   Piše se Hukov zakon. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od v...