Skip to main content

Kako se pravilno piše Ićićemo ili ići ćemo

Kako se piše Ićićemo

Piše se ići ćemo. Kod glagola na ći (doći, reći, peći, seći) delovi futura I pišu se rastavljeno:ja ću ići i ići ću, ti ćeš ići i ići ćeš, on će ići i ići će, mi ćemo ići i ići ćemo, vi ćete ići i ići ćete, oni će ići i ići će.


Ićićemo ili ići ćemo Piše se ići ćemo. Kod glagola na ći delovi futura I pišu se rastavljeno:ja ću ići i i...
Ići ću ili ićiću   Piše se ići ću. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I u...