Skip to main content

Kako se pravilno piše Kidnapovati ili kindapovati

Kako se piše Kidnapovati

  Piše se kidnapovati. Od engleskog kidnap, što znači oteti, uzeti nekoga na silu.


Kilometar-dva ili kilometar dva   Piše se kilometar-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnos...
Kilogram-dva ili kilogram dva   Piše se kilogram-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost...
Kiseli kupus ili kiseo kupus   Piše se kiseli kupus. Kiseli je pridev određenog vida, a kiseo pridev neodr...
Kidnapovati ili kindapovati   Piše se kidnapovati. Od engleskog kidnap, što znači oteti, uzeti nekoga na ...
Kiseljenje ili kiselenje   Piše se kiseljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglas...
Kineski zid ili kineski zid   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Kineski zid, piše se kad ...