Skip to main content

Kako se pravilno piše Kiseli kupus ili kiseo kupus

Kako se piše Kiseli kupus

  Piše se kiseli kupus. Kiseli je pridev određenog vida, a kiseo pridev neodređenog vida. Pridevom određenog vida nešto se identifikuje (odgovara na pitanje KOJI JE?), a pridevom neodređenog vida nešto se kvalifikuje (odgovara na pitanje KAKAV JE?). Termini su uvek određenog vida: u buretu se nalazi kiseli kupus.


Kilometar-dva ili kilometar dva   Piše se kilometar-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnos...
Kilogram-dva ili kilogram dva   Piše se kilogram-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost...
Kiseli kupus ili kiseo kupus   Piše se kiseli kupus. Kiseli je pridev određenog vida, a kiseo pridev neodr...
Kidnapovati ili kindapovati   Piše se kidnapovati. Od engleskog kidnap, što znači oteti, uzeti nekoga na ...
Kiseljenje ili kiselenje   Piše se kiseljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglas...
Kineski zid ili kineski zid   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Kineski zid, piše se kad ...