Skip to main content

Kako se pravilno piše Klovn ili klovan

Kako se piše Klovn

  Piše se klovn. Ta imenica, kojom se označava cirkuski komičar, šareno odeven, koji izaziva smeh izgledom, pokretima, mimikom, gegovima, potiče od engleskog clown. Pridev je klovnovski. Bliže originalu je klaun, klaun(ov)ski.


Klupski ili klubski   Piše se klupski. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...
Klizačicin ili klizačičin   Piše se klizačicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završava...
Klovn ili klovan   Piše se klovn. Ta imenica, kojom se označava cirkuski komičar, šareno odeve...
Klijent ili klient   Piše se klijent. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-...
Klin-čorba ili klin čorba   Piše se klin-čorba. Tradicionalni slikoviti, pojmovno objedinjeni spojevi d...
Klopci ili klopki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice klopka glase kl...