Skip to main content

Kako se pravilno piše Klupski ili klubski

Kako se piše Klupski

  Piše se klupski. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučno b ispred bezvučnog s prelazi u svoj bezvučni parnjak p).


Klupski ili klubski   Piše se klupski. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...
Klizačicin ili klizačičin   Piše se klizačicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završava...
Klovn ili klovan   Piše se klovn. Ta imenica, kojom se označava cirkuski komičar, šareno odeve...
Klijent ili klient   Piše se klijent. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-...
Klin-čorba ili klin čorba   Piše se klin-čorba. Tradicionalni slikoviti, pojmovno objedinjeni spojevi d...
Klopci ili klopki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice klopka glase kl...