Skip to main content

Kako se pravilno piše Kraci ili krakovi

Kako se piše Kraci

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice krak je kraci (kraci-kraka-kracima-krake-kraci-kracima-kracima) ili krakovi (krakovi-krakova-krakovima-krakove-krakovi-krakovima-krakovima).


Krući ili krutiji   Piše se krući. Komparativ prideva krut je krući, a superlativ najkrući. ...
Krstaški ratovi ili Krstaški ratovi   Piše se krstaški ratovi. Malim početnim slovom pišu se nazivi ratova u množ...
Krejon ili kreon   Piše se krejon. Ta imenica, kojom se označava vrsta olovke u boji koja se u...
Kroasan ili kroason   Piše se kroasan. Ta imenica, kojom se označava vrsta peciva od lisnatog tes...
Kršćenje ili krštenje   Piše se i jedno i drugo. I kršćenje i krštenje upotrebljavaju se da označe ...
Kraljičin ili kraljicin   Piše se kraljičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...