Skip to main content

Kako se pravilno piše Kršćenje ili krštenje

Kako se piše Kršćenje

  Piše se i jedno i drugo. I kršćenje i krštenje upotrebljavaju se da označe radnju – „pravljenje znaka krsta pokretom desne ruke” (na sebi, na nekome, na nečemu). Za označavanje čina („crkveni obred primanja u hrišćansku veru uz davanje imena onome koji se krštava”) upotrebljava se samo imenica krštenje.


Krući ili krutiji   Piše se krući. Komparativ prideva krut je krući, a superlativ najkrući. ...
Krstaški ratovi ili Krstaški ratovi   Piše se krstaški ratovi. Malim početnim slovom pišu se nazivi ratova u množ...
Krejon ili kreon   Piše se krejon. Ta imenica, kojom se označava vrsta olovke u boji koja se u...
Kroasan ili kroason   Piše se kroasan. Ta imenica, kojom se označava vrsta peciva od lisnatog tes...
Kršćenje ili krštenje   Piše se i jedno i drugo. I kršćenje i krštenje upotrebljavaju se da označe ...
Kraljičin ili kraljicin   Piše se kraljičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...