Skip to main content

Kako se pravilno piše Krstaški ratovi ili Krstaški ratovi

Kako se piše Krstaški ratovi

  Piše se krstaški ratovi. Malim početnim slovom pišu se nazivi ratova u množini, kao i nazivi ratova u kojima se imenuju obe strane, jer se shvataju kao opisni: balkanski ratovi, punski ratovi, francusko-pruski rat, iračko-iranski rat, rusko-japanski rat, špansko-američki rat itd.


Krući ili krutiji   Piše se krući. Komparativ prideva krut je krući, a superlativ najkrući. ...
Krstaški ratovi ili Krstaški ratovi   Piše se krstaški ratovi. Malim početnim slovom pišu se nazivi ratova u množ...
Krejon ili kreon   Piše se krejon. Ta imenica, kojom se označava vrsta olovke u boji koja se u...
Kroasan ili kroason   Piše se kroasan. Ta imenica, kojom se označava vrsta peciva od lisnatog tes...
Kršćenje ili krštenje   Piše se i jedno i drugo. I kršćenje i krštenje upotrebljavaju se da označe ...
Kraljičin ili kraljicin   Piše se kraljičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...