Skip to main content

Kako se pravilno piše Kratkodnevica ili kratkodnevnica

Kako se piše Kratkodnevica

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kratkodnevica. Isto tako, dugodnevica, ravnodnevica (bolje) i dugodnevnica, ravnodnevnica.


Krući ili krutiji   Piše se krući. Komparativ prideva krut je krući, a superlativ najkrući. ...
Krstaški ratovi ili Krstaški ratovi   Piše se krstaški ratovi. Malim početnim slovom pišu se nazivi ratova u množ...
Krejon ili kreon   Piše se krejon. Ta imenica, kojom se označava vrsta olovke u boji koja se u...
Kroasan ili kroason   Piše se kroasan. Ta imenica, kojom se označava vrsta peciva od lisnatog tes...
Kršćenje ili krštenje   Piše se i jedno i drugo. I kršćenje i krštenje upotrebljavaju se da označe ...
Kraljičin ili kraljicin   Piše se kraljičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...