Skip to main content

Kako se pravilno piše Mislilac ili mislioc

Kako se piše Mislilac

  Piše se mislilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (obožavalac, podnosilac, posetilac itd.). Mislilac je imenica nastala od glagola misliti. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – mislilac; mislioci • gen. – mislioca; mislilaca • dat. – misliocu; misliocima • ak. – mislioca; mislioce • vok. – mislioče; mislioci • instr. – misliocem; misliocima • lok. – misliocu; misliocima


Mislilac ili mislioc   Piše se mislilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Minut ili minuta   Pravilno je i jedno i drugo. Minut je imenica muškog roda, a minuta imenica...
Minut-dva ili minut dva   Piše se minut-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pi...
Minimalan ili najminimalniji   Piše se minimalan. Pridev minimalan znači najmanji moguć, najsitniji, najn...
Mini-market ili mini market   Piše se mini-market. Prefiksoid mini-, koji znači vrlo mali, minijaturan, p...
Milostan ili milosan   Piše se milostan. Međutim, milosna , milosno , milosni , jer se t gubi iz s...