Skip to main content

Kako se pravilno piše Moljenje ili molenje

Kako se piše Moljenje

  Piše se moljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje. Moljenje je imenica nastala od glagola moliti.


Možebiti ili može biti   Piše se i jedno i drugo. Prilog možebiti, koji znači možda, piše se spojeno...
Motocikl ili motorcikl   Piše se motocikl. To je složenica od latinske reči motus i grčke reči kýkl...
Morzeova azbuka ili morzeova azbuka   Piše se Morzeova azbuka. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...
Montažer ili monter   Piše se i jedno i drugo. Montažer je onaj ko obavlja filmsku ili televizijs...
Moljenje ili molenje   Piše se moljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Moguće ili mogućno   Pravilno je i jedno i drugo. Ta dva priloga imaju isto značenje i ravnoprav...