Skip to main content

Kako se pravilno piše Možebiti ili može biti

Kako se piše Možebiti

  Piše se i jedno i drugo. Prilog možebiti, koji znači možda, piše se spojeno: ona je, možebiti, u pravu. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: može biti da je ona u pravu.


Možebiti ili može biti   Piše se i jedno i drugo. Prilog možebiti, koji znači možda, piše se spojeno...
Motocikl ili motorcikl   Piše se motocikl. To je složenica od latinske reči motus i grčke reči kýkl...
Morzeova azbuka ili morzeova azbuka   Piše se Morzeova azbuka. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...
Montažer ili monter   Piše se i jedno i drugo. Montažer je onaj ko obavlja filmsku ili televizijs...
Moljenje ili molenje   Piše se moljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Moguće ili mogućno   Pravilno je i jedno i drugo. Ta dva priloga imaju isto značenje i ravnoprav...