Skip to main content

Kako se pravilno piše Nj ili NJ

Kako se piše Nj

  Piše se i jedno i drugo. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotrebljava se oblik Nj: Njegoš, Njujork, Njutn itd. Kada je cela reč napisana velikim slovima, upotrebljava se oblik NJ: NJEGOŠ, NJUJORK, NJUTN itd.


Njišući ili njihajući   Piše se njišući. Glagolski prilog sadašnji od glagola njihati glasi njišući...
Nj ili NJ   Piše se i jedno i drugo. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotre...
Njuščica ili njuškica   Piše se i jedno i drugo. Njuščica je deminutiv od imenice njuška. Njuškica...
Njušci ili njuški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice njuška glase nj...
Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni   Piše se Njutnovi zakoni. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...
Njihaljci ili njihaljki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice njihaljka glase...