Skip to main content

Kako se pravilno piše Njujorški ili njujorski

Kako se piše Njujorški

  Piše se njujorški. Pridevi od prilagođenih stranih imena koja se završavaju na g ili k kojem prethodi suglasnik po pravilu imaju nastavak -ški: edinburški (od Edinburg), pekinški (od Peking), sanktpeterburški (od Sankt Peterburg), norfolški (od Norfolk) i sl.


Njišući ili njihajući   Piše se njišući. Glagolski prilog sadašnji od glagola njihati glasi njišući...
Nj ili NJ   Piše se i jedno i drugo. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotre...
Njuščica ili njuškica   Piše se i jedno i drugo. Njuščica je deminutiv od imenice njuška. Njuškica...
Njušci ili njuški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice njuška glase nj...
Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni   Piše se Njutnovi zakoni. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...
Njihaljci ili njihaljki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice njihaljka glase...