Skip to main content

Kako se pravilno piše Nova godina ili nova godina

Kako se piše Nova godina

Nova godina ili nova godina Piše se i jedno i drugo. Praznik koji se slavi 1. januara svake godine piše se velikim početnim slovom: Nova godina. Ako nekome želimo da srećno provede praznik napisaćemo: Srećna Nova godina. Ako mislimo na celu godinu koja dolazi pisaćemo je malim slovima: nova godina. Ako nekome želimo sreću cele nastupajuće godine napisaćemo: Srećna nova godina. Pridev novogodišnji piše se malim slovom: Srećni novogodišnji praznici.


Nova godina ili nova godina Nova godina ili nova godina Piše se i jedno i drugo. Praznik koji se slavi 1. januara ...
Novosadski ili novo-sadski   Piše se novosadski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih im...
Novozelandski ili novo-zelandski   Piše se novozelandski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih...
Nogica ili nožica   Piše se i jedno i drugo. Nogica je hipokoristik od imenice noga. Nožica je...
Novembar ili novenbar   Piše se novembar. Od latinskog november, prema novem . U starom rimskom ka...
Novonastali ili novo nastali   Piše se novonastali. Novo-, prvi deo pridevskih i imeničkih složenica koji...