Skip to main content

Kako se pravilno piše Ovde-onde ili ovde onde

Kako se piše Ovde-onde

  Piše se ovde-onde. Udvojeni prilozi (simetrične veze) pišu se sa crticom: brže-bolje, danas-sutra, gore-dole, kad-tad, kako-tako, koliko-toliko, levo-desno, manje-više, napred-nazad, ovamo-onamo, tamo-amo, zbrda-zdola itd.


Ovčiji ili ovčji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev ovčiji. Pri...
Ovde-onde ili ovde onde   Piše se ovde-onde. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, danas-...
Ovamo-onamo ili ovamo onamo   Piše se ovamo-onamo. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, dana...
Ovlašćen ili ovlašten   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz ovlašćen. Od glagola sa ...