Skip to main content

Kako se pravilno piše Ovlašćen ili ovlašten

Kako se piše Ovlašćen

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz ovlašćen. Od glagola sa infinitivom na -stiti neki imaju trpni pridev na -šćen (npr. častiti – čašćen, čistiti – čišćen, učvrstiti – učvršćen, ugostiti – ugošćen), drugi na -šten (npr. krstiti – kršten, obavestiti – obavešten, pustiti – pušten, smestiti – smešten); treći mogu imati oba oblika, s tim što je običniji onaj na -šćen, kao u ovlastiti – ovlašćen, koristiti – korišćen, upropastiti – upropašćen, uprostiti – uprošćen, zamastiti – zamašćen, zaprepastiti – zaprepašćen, ali su jednako ispravni i oblici ovlašten, korišten, upropašten, uprošten, zamašten, zaprepašten.


Ovčiji ili ovčji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev ovčiji. Pri...
Ovde-onde ili ovde onde   Piše se ovde-onde. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, danas-...
Ovamo-onamo ili ovamo onamo   Piše se ovamo-onamo. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, dana...
Ovlašćen ili ovlašten   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz ovlašćen. Od glagola sa ...