Skip to main content

Kako se pravilno piše Pedeset ili petdeset

Kako se piše Pedeset

  Piše se pedeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem pet i deset, vrše se dve glasovne promene. Prvo se jednačenjem suglasnika po zvučnosti od petdeset dobija peddeset (bezvučno t ispred zvučnog d prelazi u svoj zvučni parnjak d). Zatim dolazi do gubljenja suglasnika d (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime se dobija pedeset.


Pejzaž ili pejsaž   Piše se pejzaž. Od francuskog paysage, što znači predeo, kraj, krajolik. ...
Pečurci ili pečurki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice pečurka glase p...
Pedeset ili petdeset   Piše se pedeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem pet i de...
Peli ili penjali   Pravilno je i jedno i drugo. Radni pridev od glagola peti glasi peo-pela-pe...
Petorica mladića ili petoro mladića   Piše se petorica mladića. Brojne imenice na -ica upotrebljavaju se samo za ...
Petrolejci ili petrolejki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice petrolejka glas...