Skip to main content

Kako se pravilno piše Peli ili penjali

Kako se piše Peli

  Pravilno je i jedno i drugo. Radni pridev od glagola peti glasi peo-pela-pelo-peli-pele-pela. Radni pridev od glagola penjati glasi penjao-penjala-penjalo-penjali-penjale-penjala. Ta dva glagola su sinonimi i imaju isto značenje.


Pejzaž ili pejsaž   Piše se pejzaž. Od francuskog paysage, što znači predeo, kraj, krajolik. ...
Pečurci ili pečurki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice pečurka glase p...
Pedeset ili petdeset   Piše se pedeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem pet i de...
Peli ili penjali   Pravilno je i jedno i drugo. Radni pridev od glagola peti glasi peo-pela-pe...
Petorica mladića ili petoro mladića   Piše se petorica mladića. Brojne imenice na -ica upotrebljavaju se samo za ...
Petrolejci ili petrolejki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice petrolejka glas...