Skip to main content

Kako se pravilno piše Podnosilac ili podnosioc

Kako se piše Podnosilac

  Piše se podnosilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (posetilac, poznavalac, prevodilac itd.). Podnosilac je imenica nastala od glagola podnositi. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – podnosilac; podnosioci • gen. – podnosioca; podnosilaca • dat. – podnosiocu; podnosiocima • ak. – podnosioca; podnosioce • vok. – podnosioče; podnosioci • instr. – podnosiocem; podnosiocima • lok. – podnosiocu; podnosiocima


Podršci ili podrški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase p...
Posetilac ili posetioc   Piše se posetilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, ...
Povuci-potegni ili povuci potegni   Piše se povuci-potegni. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih...
Porcelan ili porculan   Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: ...
Podsvest ili potsvest   Piše se podsvest. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Portugalija ili Portugal   Piše se Portugalija. Tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemač...