Skip to main content

Kako se pravilno piše Pomalo ili po malo

Kako se piše Pomalo

  Piše se i jedno i drugo. Prilog pomalo, koji znači veoma malo, vrlo malo (npr. učila je danas pomalo) ili u određenoj meri, do izvesnog stepena, delimično (npr. to je pomalo rizično), piše se spojeno. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: idi po malo sitnijih drva za potpalu.


Podršci ili podrški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase p...
Posetilac ili posetioc   Piše se posetilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, ...
Povuci-potegni ili povuci potegni   Piše se povuci-potegni. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih...
Porcelan ili porculan   Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: ...
Podsvest ili potsvest   Piše se podsvest. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Portugalija ili Portugal   Piše se Portugalija. Tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemač...