Skip to main content

Kako se pravilno piše Posred ili po sred

Kako se piše Posred

  Piše se posred. To je složeni predlog koji, upotrebljen sa genitivom, označava relativnu sredinu mesta ili prostora onoga što reč ili izraz u genitivu znači (npr. posred sobe), relativno središnji deo vremena onoga što reč ili izraz u genitivu znači (npr. posred meseca) ili da se nešto događa ili da nešto jeste između onoga što reč ili izraz u genitivu znači (npr. sedeli su zagrljeni posred kestenova).


Podršci ili podrški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase p...
Posetilac ili posetioc   Piše se posetilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, ...
Povuci-potegni ili povuci potegni   Piše se povuci-potegni. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih...
Porcelan ili porculan   Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: ...
Podsvest ili potsvest   Piše se podsvest. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Portugalija ili Portugal   Piše se Portugalija. Tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemač...