Skip to main content

Kako se pravilno piše Poznavalac ili poznavaoc

Kako se piše Poznavalac

  Piše se poznavalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (prevodilac, primalac, ronilac itd.). Poznavalac je imenica nastala od glagola poznavati. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – poznavalac; poznavaoci • gen. – poznavaoca; poznavalaca • dat. – poznavaocu; poznavaocima • ak. – poznavaoca; poznavaoce • vok. – poznavaoče; poznavaoci • instr. – poznavaocem; poznavaocima • lok. – poznavaocu; poznavaocima


Podršci ili podrški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase p...
Posetilac ili posetioc   Piše se posetilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, ...
Povuci-potegni ili povuci potegni   Piše se povuci-potegni. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih...
Porcelan ili porculan   Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: ...
Podsvest ili potsvest   Piše se podsvest. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Portugalija ili Portugal   Piše se Portugalija. Tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemač...