Skip to main content

Kako se pravilno piše Prababa ili pra baba

Kako se piše Prababa

  Piše se prababa. Pra-, prvi deo složenica koji označava početni, prvobitni, iskonski stupanj nečega ili srodstvo u trećem kolenu u silaznoj ili uzlaznoj liniji, piše se spojeno: pradavni, pradoba, praistorija, prajezik, pramaterija, prapostojbina, prastanovnik, prauzrok, praživotinja, pradeda, praunuk itd.


Pritom ili pri tome   Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spoj...
Primalac ili primaoc   Piše se primalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Prekosutra ili preksutra   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Prekjuče ili preključe   Piše se prekjuče. To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dv...
Prenesen ili prenet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika...
Pretčas ili predčas   Piše se pretčas. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...