Skip to main content

Kako se pravilno piše Pritom ili pri tome

Kako se piše Pritom

  Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spojeno: slušala je muziku, pritom radeći vežbe. Kada znači povrh toga, uz to, piše se odvojeno: uvek gleda svoj interes, ne vodeći pri tome računa o drugima. Odvojeno se piše i kada ima zameničko značenje: ostali su pri tome da se sastanak mora održati.


Pritom ili pri tome   Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spoj...
Primalac ili primaoc   Piše se primalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Prekosutra ili preksutra   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Prekjuče ili preključe   Piše se prekjuče. To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dv...
Prenesen ili prenet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika...
Pretčas ili predčas   Piše se pretčas. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...