Skip to main content

Kako se pravilno piše Prenesen ili prenet

Kako se piše Prenesen

  Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika – prenesen i prenet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: donesen i donet (od doneti), iznesen i iznet (od izneti), nanesen i nanet (od naneti), odnesen i odnet (od odneti), unesen i unet (od uneti), zanesen i zanet (od zaneti) itd. Nepravilno je prenešen (donešen, iznešen itd.).


Pritom ili pri tome   Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spoj...
Primalac ili primaoc   Piše se primalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Prekosutra ili preksutra   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Prekjuče ili preključe   Piše se prekjuče. To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dv...
Prenesen ili prenet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika...
Pretčas ili predčas   Piše se pretčas. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...