Skip to main content

Kako se pravilno piše Prepodne ili pre podne

Kako se piše Prepodne

  Piše se i jedno i drugo. Kada se upotrebljava kao imenica koja označava doba dana, piše se spojeno: celo prepodne pada kiša; proveli smo lepo prepodne. Kada se upotrebljava kao priloška odredba za vreme, piše se odvojeno: dođi pre podne; videćemo se u petak pre podne. Isto važi i za popodne, po podne i poslepodne, posle podne.


Pritom ili pri tome   Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spoj...
Primalac ili primaoc   Piše se primalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Prekosutra ili preksutra   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Prekjuče ili preključe   Piše se prekjuče. To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dv...
Prenesen ili prenet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika...
Pretčas ili predčas   Piše se pretčas. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...