Skip to main content

Kako se pravilno piše Prevodilac ili prevodioc

Kako se piše Prevodilac

  Piše se prevodilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (primalac, ronilac, rukovodilac itd.). Prevodilac je imenica nastala od glagola prevoditi. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – prevodilac; prevodioci • gen. – prevodioca; prevodilaca • dat. – prevodiocu; prevodiocima • ak. – prevodioca; prevodioce • vok. – prevodioče; prevodioci • instr. – prevodiocem; prevodiocima • lok. – prevodiocu; prevodiocima


Pritom ili pri tome   Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spoj...
Primalac ili primaoc   Piše se primalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Prekosutra ili preksutra   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Prekjuče ili preključe   Piše se prekjuče. To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dv...
Prenesen ili prenet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika...
Pretčas ili predčas   Piše se pretčas. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...