Skip to main content

Kako se pravilno piše Proizilaziti ili proizlaziti

Kako se piše Proizilaziti

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati glagol proizlaziti. Ni prvi oblik (proizilaziti) nije pogrešan: isto umetnuto i nalazi se i u glagolima nailaziti, obilaziti, podilaziti, prevazilaziti, silaziti itd. (dopušteno je i izilaziti, pored običnijeg izlaziti).


Pritom ili pri tome   Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spoj...
Primalac ili primaoc   Piše se primalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Prekosutra ili preksutra   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Prekjuče ili preključe   Piše se prekjuče. To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dv...
Prenesen ili prenet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika...
Pretčas ili predčas   Piše se pretčas. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...