Skip to main content

Kako se pravilno piše Protestni ili protesni

Kako se piše Protestni

  Piše se protestni. Glas t se čuva u pridevima od stranih osnova (to je slučaj odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. t se ne gubi iz suglasničke grupe stn): aoristni, azbestni, karstni, kontrastni itd. Jedino za pridev robustni može se dozvoliti i pisanje robusni, budući da on nije, kao ostali pridevi, izveden od imenice sa st u osnovi. Čuva se stn i u domaćem prstni (prema prst) da ne bi došlo do mešanja sa prsni (prema prsa).


Pritom ili pri tome   Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spoj...
Primalac ili primaoc   Piše se primalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Prekosutra ili preksutra   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Prekjuče ili preključe   Piše se prekjuče. To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dv...
Prenesen ili prenet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika...
Pretčas ili predčas   Piše se pretčas. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...